De Lettergek

The Can-vase

The Can-vase

product ontwerp

The CAN-VASE is een upcycle product van oude (schilder)doeken van Doet Boersma, kunstschilder. Deze doeken waren ‘over’ daar uit voort is een vorm en een product ontstaan. Na de vorm ging er een heel productie proces aan te pas, welk stiksel, welk garen hoe krijg je dit goed in elkaar.

U kunt deze bestellen via de webshop: http://www.doetboersma.nl/webshop/

Of u kunt langsgaan in de Galerie, It frysk skildershus, schrans 44, Leeuwarden.

Portfolio Details

CLIENT : Eigen opdracht & Doet Boersma

TAGS : Concepting, Verpakkingen

WEBSITE : http://www.doetboersma.nl/webshop/