De Lettergek

Frjemde Kusten

Frjemde kusten
Frjemde kusten is een gedicht van Tjebbe Hettinga, dit gedicht staat in het Nederlands en Fries in de gelijknamige dichtbundel. Ik heb de Nederlandse en Friese taal samen laten smelten. Hierdoor is niet alleen een nieuw woordbeeld ontstaan maar ontstaat er een prachtig nieuw poëtisch beeld ontstaan. Dit omdat ik zelf Friezin ben, maar Nederlands vaak mij voertaal is, hierin heb ik vaak een dilemma. Ik vind Fries een prachtige taal en vind het jammer dat er steeds minder mensen dit spreken, verstaan, lezen en schrijven. Het gekke is dat ik het zelf ook alleen maar kan spreken en verstaan, toen ik probeerde Fries te lezen opende er zich een hele nieuwe wereld voor mij.

Portfolio Details

CLIENT : Eigen opdracht

TAGS : Divers, Typografie